თენგიზ ხუხია

დაბადების თარიღი: 22 იანვარი 1979 წელი;

განათლება

 •  საქართველო, ფოთი, თ. დავითაიას სახელობის #1 სკოლა გიმნაზია.
 • საქართველო, ფოთი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის #3 საჯარო სკოლა.
 • საქართველო, ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი, დიპლომი: ეკონომიკისა და სავაჭრო ურთიერთობები.
 • ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფოთის ფილიალი, დიპლომი: საერთაშორისო სამართალი

აქტივობები

 • მონაწილეობა ამერიკის ვიზიტორთა პროგრამა “Open World”

სამუშაო გამოცდილება

 • (1997 – 1998) “Grandi Mulini Italy”-ის კავკასიის ფილიალის კოორდინატორი
 • (1999 – 2000) შპს “TUIA-AIJI”-კომპანის კოორდინატორი
 • (2001 – 2003) შპს „ვესთ“-ის ტექნიკური დირექტორი
 • (2003) სტუდენტთა საქველმოქმედო (არასამთავრობო) ორგანიზაცია – დამფუძნებელი და თანათავმჯდომარე
 • (2003 – 2004) ქ. ფოთის არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციის კოორდინატორი
 • (2004 – 2005) ქ. ფოთის კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის განყოფილების – მთავარი სპეციალისტი;
 • (2005 – 2006) ქ. ფოთის სპორტისა და ტურიზმის სამსახური – ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი;
 • (2006 – 2010) ქ. ფოთის საკრებულოს მაჟორიტარი დეპუტატი;
 • (2006 – 2013) ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი – მმართველი;
 • (2007 -დღემდე) საქართველო რეგიონალური თეატრების ქსელის (GRTN) – თავმჯდომარე
 • (2007 -დღემდე) ევროპის თეატრების საერთაშორისო ქსელის (IETM) – წევრი
 • (2013 – 2018) ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი – დირექტორი;
 • (2014) კულტურულ-საგანმანათლებლო ფონდი დღეს დამფუძნებელი
 • (2015 -დღემდე) რეგიონული თეატრების ფოთის საერთაშორისო ფესტივალი – დირექტორი
 • (2015 -დღემდე) თეატრის საერთაშორისო ინსტიტუტის საქართველოს ცენტრი საპატიო წევრი
 • (2018 – 2019) ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის და დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი
 • (2019 -დღემდე) ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიული სახელმწიფო თეატრი – დირექტორი;