მაია ჩარბოდაშვილი

დაიბადა ქ. თბილისში 1985 წლის 8 ივნისს.

2008 წელს დაამთავრა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტი, დრამის სამსახიობო ფაკულტეტი.

2015 წლის 1 თებერვლიდან დღემდე მუშაობს სსიპ ქ. ფოთის ვალერიან გუნიას სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში.

ფოთის თეატრში შესრულებული როლები:

1.  ე.იონესუ  „მაკბეტი“ – გამვლელი ქალი

2.  მ. ბულგაკოვი „მორფი“ –  მარია

3.  ა. ცაგარელი „ხანუმა“ – სონა

4.  ა. სულაკაური „სალამურა“ -ფრინტა

5.  ლ.გერში „თავისუფალი პეპლები“- ეკა

6.  დარიო ფო „ერთი ანარქისტის შემთხვევითი სიკვდილი“ -მეორე აგენტი