რეპერტუარი

თოვლის დედოფალი
ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს
სამი გოჭი
ერთხელ საქართველოში
საბრალდებო დასკვნა
,,მომკალ, მომკალ…“
მარინა რევია
ბრემენელი მუსიკოსები