რეპერტუარი

არ გვიხდით?! არ გადავიხდით!
ვიზიტორი
ტკეპნა
სილამაზის დედოფალი
ახლა კი ფარდა!
ზაფხულის ბზიკები ნოემბერშიც გვკბენენ
ოთახი
ჩექმებიანი კატა